In supervisie gaat het om het begeleiden bij ervaringsleren; leren aan de hand van reflectie op praktijksituaties. Via leergesprekken begeleid ik professionals om hun taken goed uit te kunnen voeren. Ik ben LVSC-geregistreerd supervisor en verzorg zowel individuele supervisie als groepssupervisie tot maximaal 4 deelnemers. Deze vorm van deskundigheidsbevordering leidt tot de toekenning van registerpunten (PE) voor SKJ herregistratie.  Daarnaast verzorg ik ook allerlei vormen van intervisie voor professionals die behoefte hebben aan verbinding en samen leren.