In supervisie gaat het om het begeleiden bij ervaringsleren; leren aan de hand van reflectie op praktijksituaties. Via leergesprekken begeleid ik professionals om hun taken goed uit te kunnen voeren. Ik ben LVSC-geregistreerd supervisor en verzorg zowel individuele supervisie als groepssupervisie tot maximaal 4 deelnemers. Deze vorm van deskundigheidsbevordering leidt tot de toekenning van registerpunten (PE) voor SKJ herregistratie